Přihlásit se
Přidej se k nám
« Gunstar Dracards »

GLOBULA

Publikováno: 6.9.2022

Geolokační Sci-Fi AR RPG, kombinující reálný svět, tajemný příběh, Play-2-Earn a v budoucnu možná i pracovní příležitosti.

Gameplay

Základní informace

Globula je Play-2-Earn a Move-2-Earn geolokační AR RPG hra, u které se musíte hýbat. Znalosti kryptoměn nejsou potřebné a stejně tak ani žádná investice. Hra je ve vývoji od roku 2016. Na první pohled připomíná Pokémon GO, jen s tím rozdílem, že jde o Sci-Fi žánr.

Jste v roli vědce, jenž společně s ostatními objevuje a tvoří svět Globula. Svět, který byl lidstvu doposud neviditelný. Ten je nyní hráčům přístupný díky laboratořím po celém světě a speciálnímu hardwaru a softwaru. Vše, co ke hraní potřebujete, je mobilní telefon s nainstalovanou aplikací Globula. Stačí jen vyrazit do terénu, kde vás v roli vědce mimo jiné čeká:

– Sběr, těžba, skladování a směňování energie a zdrojů.

– Lov stvoření ze světa Globula.

– Výroba předmětů a zařízení.

V Q3 2022 mají vývojáři spuštěnou Alfa verzi, je nutné si na hru ještě počkat. Je možné se přihlásit k Alfa testování. Z praxe vím, že to bývá užitečný způsob, jak si ve hře zajistit výhodnější pozici. Od května začali postupně vydávat i soundtracky. Podívejte se na video níže, jak prozatím v Alfa verzi vypadá AR projekce Globula bytostí.

https://www.youtube.com/shorts/LyrzUU8PfTs

Road Map

2021

Q4

Airdrop a komunitní sociální sítě.

Zformování základního týmu.

Mapy a geolokační nástroje.

2022

Q1

Vydání prototypu Globula.

Komunitní soutěže.

Založení poradního sboru.

Vydání tokenomiky.

Smart kontrakty.

Q2

Vydání Globula Alfa verze – lov, zemědělství.

Komunitní investice a partnerství.

Režim rozšířené reality.

Q3

Soukromé a veřejné investice.

Audit smart kontraktů.

TGE a distribuce tokenu.

Zalistování na DEX, GLB yield farming.

Globula těžba a výroba.

Q4

Globula Beta verze.

Integrace klanů a korporací.

Zalistování na CEX.

2023

Q1

GLB governance (DAO).

Funkce modulů podle polohy.

Marketplace herních předmětů.

Q2

UGC – Geolocation Questy Constructor.

Integrace zařízení Neurofeedback.

Začátek stakování GLB.

O hře

Motiv hry

Hra je zasazena do světa kvantové mechaniky, s přesahem do světa skutečného. Příběh se inspiruje současným vývojem v kvantové fyzice, genetice a biologii. O to víc může být hra pohlcující. Studio má vytvořený Sci-Fi příběh pro tuto hru na příštích 10-15 let.

Gameplay

Ve hře budete budovat objekty a účastnit se herní komunity vč. spolupráce s lidmi. Můžete pomáhat jedné z frakcí, v závislosti na vašich aktuálních zájmech a cílech. Za to budete odměněni v podobě nástrojů, zbraní a technických výkresů / blueprints.

Budete budovat lokální komunitní struktury, plnit geolokační úkoly a v budoucnosti úkoly i sami vytvářet. Váš vliv ve hře bude záviset na vámi vybudované reputaci.

Postupně si tvoříte vlastní strom dovedností, ve kterém budete plánovat a volit si dovednosti a vlastnosti své postavy. Hlavní témata hry jsou sběr energie, lov, výroba a těžba. V podstatě jde o získávání zdrojů a předmětů, potřebných k výrobě nástrojů a zařízení. Vyrábíte, používáte a obchodujete se zbraněmi, štíty a různými modulárními a užitečnými zařízeními.

Hlavní témata hry:

Sběr TEU – časově omezené jednotky energie

Pohybem v reálném světě lze aktivovat “Energy Harvester”, kterým sbíráte a uchováváte TEU. Největší efektivity dosáhnete při rychlosti chůze a jízdě na kole.

Těžba zdrojů

Svět Globula je roztříštěn na sektory, v nichž se nachází různé suroviny. Půjde o skenování terénu a následnou extrakci zdrojů. Některé zdroje budou vzácnější, protože je nepůjde vyrobit.

Lov

Lovit budete mnoho typů stvoření. V podstatě ze všech lze získat nějaké zdroje. Některá jsou agresivní a některá nikoliv. Lov obtížnějších stvoření vyžaduje lepší skill a vybavení. Do lovu zapojíte i strategický prvek. Nejlákavější jsou nejsilnější stvoření, ale na ty potřebujete tým.

Výroba

Veškerou výrobu si budete provádět sami. Budete potřebovat energii, materiály a technické výkresy / blueprints. Tyto výkresy se získávají náhodně při výrobě, dále jako odměna za plnění úkolů nebo je koupíte na trhu od jiných hráčů. Výkresy budou údajně nejcennější předměty ve hře. Jejich využitím při výrobě uzamykáte do předmětů i herní tokeny. Pokud se pak rozhodnete předmět prodat, máte možnost tak učinit za tržní cenu, nebo za hodnotu tokenů, které jste do nich uzamkli.

Trh

TEU a všechny herní předměty budou obchodovatelné. Ve hře budou existovat dvě hodnoty – základní a tržní. Hráč může předmět zpeněžit jeho rozbitím a uvolněním uzamknutých GLB tokenů, nebo může zadat prodejní příkaz s vyšší cenou a počkat si, až někdo nabídku přijme. U TEU existuje pouze tržní hodnota, tzn. že si herní komunita sama určí hodnotu této energie.

Dovednosti / skilly

Používáním nástrojů, zbraní, štítů, modulů / objektů a výrobou předmětů zvyšujete své dovednosti. Tím se vám otevírá možnost pokročilých vylepšení a efektivnější využívání stávajících předmětů. Široká škála dostupných dovedností vás nutí si vybírat z dostupné nabídky, a tím vytvářet osobní strom dovedností. Nákupem těchto dovedností si můžete ve hře urychlit postup.

 

Objekty

Zajímavá myšlenka je tvorba bodů zájmu (PoI) prostřednictvím tvorby objektů. Ty budou mít určité funkce a budou se dělit na osobní a veřejné. V některých případech je bude nutné bránit proti ostatním hráčům.

 

NFT

Herní NFT předměty jsou ve formě ERC-998. To zajistí minimální hodnotu předmětu, která bude rovna uzamknutým tokenům uvnitř NFT. Tyto předměty bude možné zničit a uzamknuté tokeny převést na svůj účet. Bude to jistě zajímavý prvek v Play-2-Earn hře.

 

Herní profese

Ve světě Globula budou hráči moci zastávat tyto profese: výrobce součástek do scanneru surovin, vývojář geolokačních úkolů, lovec, doktor, inženýr atd.

 

Vývoj geolokačních úkolů

Titul se inspiruje hrou Entropia Universe, která podle zakladatele Globula již 19 let poskytuje přibližně 500 – 1 000 herních pracovních míst, kde si lidé mohou vydělávat a vybírat ze hry peníze na své bankovní účty. Globula udává, že tento model bude škálovat díky geolokaci. Tzn., že pokud ve vašem místě nikdo nezastává roli tvůrce úkolů, máte volný prostor se takovým pracovníkem stát.

Ke tvorbě úkolů vývojáři poskytnou no-code jazyk, který budou hráči využívat jako logické bloky, pomocí nichž sestaví scénář pro ostatní hráče. Podle zakladatele se jedná o velmi propracovaný systém, propojený s moderováním, arbitráží a reputací.

Při bližším pohledu na úkoly budou moci geolokační body zastávat skuteční decentralizovaní pracovníci / hráči, kteří se budou vyskytovat na konkrétních souřadnicích. U tzv. reálného úkolu by se mohlo jednat např. o vymalování garáže na zakázku, vykopání díry do země apod. Takto zakladatel uvádí myšlenku gamifikace běžné lidské činnosti, o které se zmiňuje ve whitepaperu. Šlo by tedy mimo jiné i o vytvoření gamifikovaného trhu práce / brigád. Na tento trh je nutné si ještě pár let počkat, jelikož je hra stále v Alfa verzi.

Požadavky na hráče

Pro hraní budete potřebovat:

1) Android a mobilní data. Verze pro iOS bude dostupná až po dokončení Android verze.

2) Výkonný telefon pro AR.

3) Orientaci v herní mapě.

4) Orientaci v anglickém jazyce.

Tokenomika

Základ tokenomiky

Globula token GLB má mít DAO, trading a herní funkce.

Blockchain: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain (BSC).

Celková zásoba: 1 000 000 000 GLB.

Mechanismus pálení: není a nebude.

Vyplácející období týmu: po dobu 6 – 60 měsíců.

Bude existovat herní vault (trezor):

– 40% z vaultu jde lidem zapojeným do stakingu.

– 40% z vaultu jde hráčům v podobě dropů.

– 20% se vyčlení jako pojistka.

 

DeFi / Yield farming

V prvních 12 měsících od vzniku tokenu bude DeFi vydělávání v podobě farmingu nebo poskytování likvidity pro Liquidity Pool (LP)*.

Po této úvodní době se spustí i “standardní staking”. Tím se minimalizuje zásoba tokenů na burzách s cílem snadnějšího růstu ceny tokenu za předpokladu zájmu hráčů.

 

*uzamknutí ETH a GLB tokenů v poměru 50/50 na decentralizované burze (DEX) pomocí Web 3.0 peněženky. Protinabídkou obdržený LP token se pak vloží do protokolu na webu hry. Tím se z vás stane poskytovatel likvidity a člen DeFi klubu.

 

Staking

Účastníkům GLB stakingu bude rozděleno 40 % nezdaněných výnosů z herního vaultu. Více o vaultu viz níže.

 

Governance / DAO

Držitelé GLB tokenů budou moci podávat návrhy k vaultu (komunitnímu trezoru Globula), a také o těchto návrzích hlasovat (DAO). Hráči tak hlasují o řízení financí, uložených v tomto trezoru. Je běžnou praxí, že čím více tokenů držíte, tím máte silnější hlasovací právo. I proto mají v Play-2-Earn světě větší význam klany.

 

Vault / komunitní trezor

O tomto DAO trezoru bude komunita rozhodovat hlasováním. Komunitu tvoří držitelé GLB tokenů. Vault získává hodnotu z:

1) Herní daně a poplatků.

2) Poplatků z herního obchodování.

3) Z GLB tokenomiky (DeFi zisků).

 

DeFi zisky

35 % tokenů z období 60 měsíců se bude prodávat na decentralizovaných burzách (DEX) a zisky v USDC se poté uzamknou v DeFi k poskytování půjček. Úrokové výnosy (APY) z tohoto DeFi úvěrového byznysu půjdou do vaultu.

Zakladatel popisuje koncept kladné herní ekonomiky jako DeFi strategii, kde Globula bude využívat DeFi s nízkorizikovým profilem. K minimalizaci rizik využijí diverzifikaci DeFi projektů a tvorbu pojistného fondu ve výši 20 % hodnoty vaultu, viz schéma níže.

 

Zamykání tokenů do NFT předmětů

Hráč bude výrobou zamykat herní tokeny do NFT herních předmětů a jejich ničením bude zase tokeny získávat zpět. Není tedy nutné spoléhat na prodej za tržní cenu. Pokud se vydané hře podaří získat potřebný zájem hráčů, tak může nastat následující scénář, který vývojáři prezentují ve svém whitepaperu:

1) Čím více herních předmětů bude ve hře vytvořeno, tím více GLB se do nich uzamkne.

2) Čím více bude uzamknutých tokenů, tím méně tokenů bude ve volném oběhu.

3) Čím méně tokenů bude ve volném oběhu, tím vyšší bude jeho cena.

Stabilitu tokenomiky chtějí podpořit již vyvinutou aplikací, která bude kalkulovat a simulovat herní ekonomiku, vč. vydávání NFT. Tím se chtějí vyhnout akcím s nechtěným vlivem na herní ekonomiku.

Ekonomika

Ve zkratce – příjem vytváříte investovaným časem, pohybem a herním obchodováním.

 

Move-2-Earn

Nejjednodušeji lze ve hře vydělávat sbíráním herní energie TEU, jež vzniká pohybem mobilního zařízení. Tato energie může být prodána dalším hráčům nebo použita na herní aktivity. 

 

Play-2-Earn

Výroba předmětů a sběr energie směřují k hernímu obchodování, a tím pádem i k profitu.

 

Monetizace v kategoriích:

 1. Prodej TEU (Move-2-Earn).
 2. Herní trading.
 3. Loot dropy a výhry (40 % z příjmů hry).
 4. Podíl z příjmu za tvorbu questů.
 5. Příjem z managementu herních aktiv.
 6. Soutěžní pool pro hráče.

Partneři

Partneři

 1. Zuzex – externí IT development s 13letou praxí z více než 400 projektů a 100+ zaměstnanci. https://www.zuzex.com/company
 2. AREYES – tvůrčí AR/VR studio, certifikovaný partner Meta (dříve Facebook) a Spark AR. https://www.areyes.studio/about-us/
 3. Values Value – HR společnost původem z Ukrajiny zaměřená na gaming. https://valuesvalue.com/about-us/
 4. CATCHECK – poradenství. https://catcheck.org/about
 5. Liquidity – NFT ekosystém na BSC. Pomohl Globule vybrat 50 000 USD. https://liquidifty.io

Investoři

Investoři jsou neznámí, nicméně z whitepaperu lze dohledat zmínku o těchto investicích. Projekt je otevřený novým investorům i partnerům.

Seed Round: 500 000 USD

Private Round: 1 625 000 USD

Public – IDOs: 300 000 USD

Public – Community Rounds: 150 000 USD

Total Fundraising: 2 575 000 USD

Tým

Tým vypadá velmi zkušeně. Není jich sice moc na vytvoření AAA hry, ale určitě mají co nabídnout. Veřejně se uvádí 18 členů týmu. 

Názor analytika

„Podle CEO / zakladatele, Michala P., si dávají záležet hlavně na backendu a až poté na frontendu. Ve spojení s informacemi, které jsem se o Globula dozvěděl, mi tato hra připadá jako velice zajímavý projekt. Přirovnávám ji k Pokémon GO, jen s jiným námětem a monetizací. Globula bude jakožto MMORPG na delší hraní. AR prvek zní pro takový koncept zajímavě. Nejlepší by pro Globulu byla doba, kdy budeme nosit AR brýle běžně s sebou. Tam se ještě neblížíme, ale třeba v té době bude mít Globula vše připravené na adopci velkého množství hráčů.

Osobně mě láká tématika kvantové fyziky. Věřím, že fanoušci Sci-Fi toto ocení a budou rádi za možnost prohlédnout si tento svět v rozšířené realitě. Jestliže mají příběh na 10-15 let již připravený, tak koho to chytne, toho to nepustí.

Režim AR není nutné využívat vždy, a je to správně. Propojení s reálným světem je zajímavá myšlenka. Představte si tvorbu objektu na místech, jako je prodejna zmrzliny a podobné provozovny. Jako vlastník byste mohli lákat hráče do provozovny a tvořit si zákazníky a nové známé. Zároveň by se tím vylepšila hratelnost pro ostatní. Tento koncept by mohl být motivací, jak vytáhnout hráče do turistických destinací, kde by tvůrci úkolů mohli stavět své virtuální objekty.

To, že zatím nemají token, považuji za správné rozhodnutí. Je ověřeno praxí, že spustit token bez vytvořené poptávky je pro trh tokenu sebevražda. Navíc aplikace, která simuluje podměty ekonomiky, se zdá jako další prvek, kterým si vývojáři dávají záležet na fungující tokenomice a monetizaci.“

Novinky ze světa kryptoměn, NFT a metaverza

Decentraland – Otevřená Beta verze SDK

Společnost Square Enix, výrobce hry Final Fantasy, se nevzdává projektu NFT

Společnost Lego vytváří své metaverzum

Budou mít Pokémoni své vlastní metaverzum?

Trh s NFT na Bitcoinu dosáhne hodnoty 4,5 miliardy USD do roku 2025

Slavná Mona Lisa jako NFT

RTFKT a Ledger spolupracují na zlepšení bezpečnosti Webu 3.0

Pokémon Sleep, hra pro monitorování spánku, vyjde letos

Japonsko plánuje vytvořit vlastní metaverse ekonomickou zónu

Nejznámější společnosti si registrují ochranné známky pro Web 3.0

Diskuze Žádné komentáře

Napsat komentář